© 2016 AURIGA

Versie site: 01-01-2014
Welkom.Bouwen.Nieuws.Sponsors.Wij.Contact.

 

Stichting

Wonen in Hapert

 

Logo

Het bestuur (DB):

Op dit moment is er een interim bestuur voor de stichting. Deze bestaat uit:

Vergadert iedere 8 weken en wanneer dat nodig is. Notulen onderling verspreid. Minimaal 2x per jaar vergadert het DB met:

Besluiten van DB (incl. bijbehorende stukken) worden in AV-overleg ter vaststelling aangeboden. Het AV is voor alle ouders/vertegenwoordigers. Notulen en vastgestelde stukken onderling verspreid.

 

Externe adviseurs:

Vergadert 2 keer per jaar en wanneer dat nodig is. Notulen onderling verspreid en naar DB.

 

De bewoners raad  (deelnemers)

Vergadert 4 keer per jaar, worden daarbij ondersteund door de begeleiding. Notulen onderling verspreid en naar ouders/vertegenwoordigers.

Vergadert (afvaardiging) 2 keer per jaar met RvT/DB. Besproken onderwerpen in  notulen van DB opgenomen.